تور گلاب گیری کاشان

زمینی

ویژه بهار و تابستان 97

تور گلاب گیری کاشان

قمصر و نیاسر

تلفن : 88170277-تماس تا 11 شب 09121191311

تور یک روزه گلاب گیری کاشان
تعداد روزساعت حرکتقیمتتاریخ های حرکتخدمات:
یک روزه5 صبحهر نفر 85000 تومانهر 5 شنبه و جمعهوسیله نقلیه توریستی و 44 نفره-صبحانه بوفه-نهار منو انتخابی-عصرانه
ساعت حرکت

5 صبح از میدان ونک

گشت ها:

گشت های نیاسر کاشان :نیاسر-آبشار-بازدید از مراسم گلابگیری-خانه تاریخی بروجردی -طباطبائی-باغ فین-

گشت های قمصرکاشان : قمصر-مراسم گلابگیری-باغ فین-خانه بروجردی-و طباطبائی

نکته مهم

برای گروههای بالای 15 نفر یک نفر رایگان می باشد.پ
-درصورت درخواست اتوبوس وی ای پی مبلغ 10000 تومان اضافه میشود.
-کلیه ورودی ها به عهده مسافر میباشد.

تورهای مشابه