تور گرجستان با پرواز آتا نوروز 97

آتا

ویژه نوروز 97

27 اسفند الی 7 فروردین

تور گرجستان

4 شب

6 شب

تور گرجستان با پرواز آتا نوروز 97

توجه:

تاریخ 1 و 3 فروردین 200/000 افزایش نرخ
تاریخ 25 اسفند 500/000 تومان و 27 اسفند و 9 ،10 و 12 فروردین 300/000 کاهش نرخ

تفلیس 5 شب و 6 روز
نام هتلدرجهموقعیتدوتخته هرنفریک تخته6-12 سال با تختکودک 2-6 سال بدون تخت
POLO3*BB20 دقیقه تا مرکز شهر1/850/0002/050/0001/750/000
1/790/000
HILTOP
HOLTOP VERKETELI
3*BB20 دقیقه تا مرکز شهر
10 دقیقه تا مرکز شهر
1/950/0002/150/0001/850/0001/790/000
GARDEN3*BBمرکز شهر2/150/0002/350/000
1/950/000
1/790/000
DORMOTORY FUND3*BB10 دقیقه تا مرکز شهر2/250/0002/750/0002/050/0001/790/000
BEAUMOND GARDEN4*BB10 دقیقه تا مرکز شهر2/350/000
3/050/0002/050/0001/790/000
COLOMBI&VILTON&L
PLAZA
GOLDEN PALACE
4*BBمرکز شهر
10 دقیقه تا مرکز ظهر
2/550/0003/350/0002/250/000
1/790/000
LAERTON4*BBمرکز شهر2/750/0003/750/0002/350/0001/790/000
MESEUM4*BBمرکز شهر2/850/0003/950/000
2/450/000
1/790/000
PRFERANCE5*BB20دقیقه تا مرکز شهر2/950/000
4/250/0002/550/0001/790/000
MERCORE4*BBمرکز شهر3/150/0004/750/000
2/650/0001/790/000
IOTO5*BBمرکز شهر3/450/0004/950/0003/950/0001/790/000
HOLIDAY&MARRITT COUTRYARD5*BBمرکز شهر3/550/0005/350/0002/750/0001/790/000
BILMORE5*BBمرکز شهر4/250/0006/950/0003/350/0001/790/000
تور گرجستان با پرواز آتا نوروز 97-4 شب و 6 شب
نام هتلدرجهموقعیتدوتخته هرنفریک تخته6-12 سال با تختکودک 2-6 سال بدون تختتعداد شب
POLO3*BB20 دقیقه تا مرکز شهر1/7900/000
1/890/000
1/990/000
2/090/000
1/590/000
1/790/000
1/690/0004
6
HILTOP
3*BB20 دقیقه تا مرکز شهر1/890/000
1/990/000
2/090/000
2/190/000
1/690/000
1/890/000
1/690/0004
6
GARDEN3*BBمرکز شهر1/990/000
2/190/000
2/290/000
2/490/000
1/890/000
2/090/000
1/690/0004
6
DORMOTORY FUND3*BB10 دقیقه تا مرکز شهر2/090/000
2/290/000
2/490/000
2/790/000
1/990/000
2/090/000
1/690/0004
6
BEAUMOND GARDEN4*BB10 دقیقه تا مرکز شهر2/190/000
2/490/000
2/790/000
3/290/000
1/990/000
2/190/000
1/690/0004
6
COLOMBI&VILTON&L
PLAZA
4*BBمرکز شهر2/390/000
2/690/000
2/990/000
3/590/000
2/990/000
2/390/000
1/690/0004
6
LAERTON4*BBمرکز شهر2/490/000
2/890/000
3/290/000
4/190/000
2/190/000
2/490/000
1/690/0004
6
MESEUM4*BBمرکز شهر2/590/000
3/090/000
3/490/000
4/390/000
2/290/000
2/690/000
1/690/0004
6
PRFERANCE5*BB20دقیقه تا مرکز شهر2/690/000
3/190/000
3/690/000
4/690/000
2/390/000
2/690/000
1/690/0004
6
MERCORE4*BBمرکز شهر2/890/000
3/490/000
4/090/000
5/390/000
2/490/000
2/790/000
1/690/0004
6
IOTO5*BBمرکز شهر2/990/000
3/590/000
4/190/000
5/590/000
2/590/000
3/390/000
1/690/0004
6
HOLIDAY&MARRITT COUTRYARD5*BBمرکز شهر3/190/000
3/890/000
4/590/000
6/090/000
2/690/000
2/990/000
1/690/0004
6
BILMORE5*BBمرکز شهر3/790/000
4/790/000
5/890/000
7/990/000
2/890/000
3/490/000
1/690/0004
6
RADISSON BLU5*BBمرکز شهر3/890/000
4/990/000
6/090/000
8/290/000
2/990/000
3/590/000
1/690/0004
6
خدمات :

بلیط رفت و برگشت آتا – ترانسفر فرودگاهی – صبحانه – بیمه مسافرتی – راهنمای فارسی

توضیحات :

نرخ کودک زیر دوسال 250/000 تومان میباشد.
پروازها بصورت چارتر و غیرقابل استرداد است.
مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده خود مسافر میباشد.