تور همدان ویژه تابستان

تور همدان

زمینی

ویژه  تابستان 97

تور همدان ویژه تابستان

تلفن : 88170277-تماس تا 10 شب 09121191311

تور همدان ویژه تابستان
تعداد روزنام هتلدرجه هتلهر نفرخدمات:تاریخ های حرکتگشت ها
تور 1 روزهاقامت ندارد85000 تومانصبحانه-نهار-عصرانه-وسیله نقلیه VIPهر هفته جمعهغار علی صدر-لاله جین
تور 2 روزه
یک شب اقامت
بابا طاهر یا بوعلی4*260000 تومانصبحانه-گشت-وسیله نقلیه توریستی VIP-یک شب اقامت در هتل 4 ستارهبابا طاهر-ابن سینا-گنجنامه- غار علی صدر- تله کابین همدان
تور سه روزه
2 شب اقامت
بابا طاهر یا بوعلی4*420000صبحانه-2 شب اقامت در هتل- گشت-وسیله نقلیه توریستی VIPبابا طاهر-ابن سینا-گنجنامه- غار علی صدر- تله کابین همدان-شیر سنگی
گشت ها:

بابا طاهر-ابن سینا-گنجنامه- غار علی صدر- تله کابین همدان-شیر سنگی-غار علی صدر-لاله جین

ساعت حرکت

6 صبح از میدان ونک

تورهای مشابه