تور نمایشگاه نساجی بارسلون ایتما2019 ITMA

تورنمایشگاه ایتما ITMA2019

خط هوایی

20-26 JUN 2019

30 خردادتا 5 تیر 98

اسپانیا-بارسلون

تور نمایشگاه نساجی اسپانیا- تیرماه 98
ردیف تورمسیر تورهرنفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تختهتاریخ سفر
1تور 4 شب بارسلون ویژه نمایشگاه950 یورو+نرخ بلیط1390 یورو+نرخ بلیط2 تا 6 تیرماه
2تور 4شب بارسلون+3 شب مادرید1450 یورو+نرخ بلیط1890یور+ نرخ بلیط2 تا 9 تیر

نکته مهم

امکان انجام برنامه اختصاصی با مسیر دلخواه برای گروههای بالای 5 نفر وجود دارد.

WWW.ITMA.COM

درخواست سفارش تور

تورهای مشابه