تور مالدیو نوروز 97

قطر

ویژه نوروز 97

تور مالدیو

6 شب و 7 روز

تور مالدیو نوروز 97

تورمالدیو

تور مالدیو ویژه نوروز97
نام هتلخدماتهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته4-12 سال با تخت2-4 بدون تخت
SUN ISLAND RESORT SPAHB1430
+
3/900/000
2300
+
3/900/000
430
+
3/200/000
430
+
3/200/000
ADAARAN SELECT MEEDHUPARUHB1480
+
3/900/000
2040
+
3/900/000
920
+
3/200/000
920
+
3/200/000
PARADISE ISLAND RESORTHB1500
+
3/900/000
2490
+
3/900/000
430
+
3/200/000
430
+
3/200/000
ROYAL ISLAND RESORTHB1690
+
3/900/000
2700
+
3/900/000
490
+
3/200/000
490
+
3/200/000
KURUMBABB1950
+
3/900/000
3260
+
3/900/000
980
+
3/200/000
980
+
3/200/000
VELASSARU MALDIVESBB2400
+
3/900/000
4050
+
3/900/000
1000
+
3/200/000
1000
+
3/200/000
SHERATON MALDIVES FULL MOONBB2880
+
3/900/000
5240
+
3/900/000
480
+
3/200/000
480
+
3/200/000

قیمت = دلار + تومان

توضیحات :

پرواز روی پایین ترین نرخ پرواز بسته شده است