تور روسیه با پرواز ایرفلوت

تور روسیه

خط هوایی

ایر فلوت

ویژه تابستان 97

روسیه

ویژه شهریور

تور روسیه با پرواز ایرفلوت

3 شب سنت پترزبورگ + 4 شب مسکو(03 شهریور)
نام هتل مسکونام هتل سنتپترزبورگدرجه هتلهر نفر در اتاق 2 تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
COSMOS CLUBFONTANKA3 – 4450 $
+
3/190/000
600 $
+
3/190/000
370 $
+
3/190/000
220 $
+
3/190/000
3شب مسکو + 4شب سنتپرزبورگ (08 شهریور)
نام هتل سنتپرزبورگدرجه هتل مسکودرجه هتلاتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
AZIMUTCOSMOS CLUB4 TOP500 $
+
3/190/000
650 $
+
3/190/000
400 $
+
3/190/000
250 $
+
3/190/000
3شب مسکو + 4شب سنتپرزبورگ (09 شهریور)
نام هتل سنتپرزبورگدرجه هتل مسکودرجه هتلاتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
PRIBALTIYSAYACOSMOS CLUB4 TOP520 $
+
3/190/000
670 $
+
3/190/000
420 $
+
3/190/000
270 $
+
3/190/000

خدمات تور انفرادی :

پرواز ایرفلوت – ترانسفرهای فرودگاهی-اقامت در هتل بهمراه صبحانه-همراهی راهنمای فارسی  زبان-4گشت شهری 2وعده ناهار-ویزای توریستی روسیه-ترانسفر بین شهری با قطار