تور روسیه با پرواز ایرفلوت

تور روسیه

خط هوایی

ایر فلوت

ویژه تعطیلات خردادماه 98

روسیه

ویژه شب های سفید(7شب و 8روز)

تور روسیه با پرواز ایرفلوت

3 شب مسکو+ 4 شب سنت پترزبورگ
نام هتل مسکونام هتل سنتپترزبورگهر نفر در اتاق 2 تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ حرکت
COSMOS CLUB
*4
*FONTANKA 392/990/000 ریال122/400/000 ریال81/990/000 ریال65/000/000 ریال16 خرداد
COSMOS CLUB
*4
*FONTANKA 391/300/000 ریال119/900/000 ریال809/900/000 ریال65/000/000 ریال13 خرداد
COSMOS CLUB
*4
*FONTANKA 391/300/000 ریال119/900/000 ریال809/900/00 ریال65/900/000 ریال12 خرداد
COSMOS CLUB
*4
PULKOVSKAYA
*4
116/900/000 ریال161/490/000 ریال909/000/000 ریال65/900/000 ریال10 خرداد
*ASTRUS 4*AZIMUT 4118/990/000 ریال163/600/000 ریال—————-65/900/000 ریال10 خرداد
COSMOS CLUB
*4
*FONTANKA 3100/900/000 ریال129/400/000 ریال91/990/000 ریال65/900/000 ریال09 خرداد
COSMOS CLUB
*4
*DOCKLANDS 4111/900/000 ریال153/400/000 ریال85/990/000 ریال65/900/000 ریال08 خرداد
*HILTON 5*DOCKLANDS 4127/490/000 ریال179/900/000 ریال101/500/000 ریال65/900/000 ریال08 خرداد
HOLLDAY INN SOKOINIKL *4ART NUVO PALACE *499/950/000 ریال127/250/000 ریال93/950/000 ریال64/950/000 ریال12خرداد

خدمات تور انفرادی :

پرواز ایرفلوت – ترانسفرهای فرودگاهی-اقامت در هتل بهمراه صبحانه-همراهی راهنمای فارسی  زبان-1گشت شهری در مسکو و 1گشت کامل شهری در سنت پترزبورگ-ویزای توریستی روسیه-ترانسفر بین شهری