تور روسیه با پرواز ایرفلوت

تور روسیه

خط هوایی

ایر فلوت

ویژه زمستان 96

روسیه

18 ژانویه به 25 ژانویه

تور روسیه با پرواز ایرفلوت

4 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ
نام هتل مسکونام هتل سنتپترزبورگدرجه هتلهر نفر در اتاق 2 تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
کلاب کاسموسهالیدی این4*BB3/500/0004/463/000
4 شب مسکو
نام هتلدرجه هتلهر نفر در اتاق 2 تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
کلاب کاسموس4 bb2/400/0002/868/000
رادیسون رویال5* BB5/395/0008/775/000

خدمات تور انفرادی :

ویزا + اقامت در هتل + پرواز خارجی و داخلی بین مسکو و سنت پترزبورگ