تور بلغارستان تابستان

ویژه 8 تیر تا پایان شهریور

تور بلغارستان

خط هوایی

قشم ایر

ویژه 8 تیر به بعد

وارنا

7 شب و 8 روز

تور بلغارستان با پرواز قشم ایر
نام هتلدرجه و خدمت هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته5-12 سال با تخت2_4 بدون تختALLرو به دریاهر وعده غذا
holiday park4* BB3/650/0005/100/0002/640/0001/950/000….7E
palma4* BB3/800/0004/6600/0002/640/0002/100/0008E
central 4*BB4/100/0005/600/0002/900/0002/100/0005E
shipka4* BB4/150/0005/190/0002/980/0002/100/00012E….6E
HELIOS SPAUALL* 44/170/0007/800/0002/700/0002/300/0005E
luna4* A++ HB4/780/0006/100/0003/300/0002/300/00013E5E
golden line4* A+ BB4/800/0006/700/0002/800/0002/300/00020E16E
centralALL 4*5/100/0007/550/0003/400/0002/200/000
ELENAALL4* TOP5/230/0007/150/0003/500/0002/300/0005E
Double tree by hilton5* DLX+ BB5/300/0007/560/0002/600/0002/200/0005E5E
Royal4* ALL5/340/0006/800/0003/550/0002/300/0005E
Madera4* DLX ALL5/390/0007/700/0003/600/0002/300/000
arena mar4* ALL5/550/0006/400/0002/800/0002/300/000
palm beach

4* TOP ALL5/660/0007/200/0003/700/0002/300/0005E
prestige hotel & aqua park{APP}4* DLX ALL5/960/0009/500/0004/500/0002/300/000
prestige hotel
delux aqua park club
4* DLX
ALL
5/990/0007/800/0003/970/0002/300/000
marina grand beach “sv”5* DLX ALL6/330/0008/340/0003/990/0002/200/000….9E
Kaliakrapalce4* top++ UALL6/550/0008/550/0004/200/0002/300/0005E
Double tree by hilton5* DLX+ UALL6/650/0008/890/0004/300/0002/300/0005E
InternationalBB *55/999/0008/100/0003/900/0002/990/0009E10E
InternationalALL *57/280/00010/270/0004/650/0003/730/0009E
خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت- ویزای بلغارستان-7 شب و8 روز اقامت در هتل – راهنمای فارسی زبان – – ترانسفر فرودگاهی-تور لیدر-گشت شهری
-نرخ کودک زیر 2 سال 500 هزار تومان می باشد.

نکات مهم

-براي كشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامي با كانتر مربوطه هماهنگ نمائيد. – مدت زمان اخذ ويزا 10 روز كاري
توضیحات:-مبلغ 500/000 INF تومان مي باشد.-علاوه بر هزينه ي بيمه مسافرتي محاسبه شده در پكيج براي مسافرين بالاي 55 سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دريافت خواهد شد.
-نرخ هاي فوق فقط در ايام عادي معتبر مي باشد و در ايام خاص(تعطيلات) فقط نرخ هاي مصوب اعتبار خواهد داشت.
-مسوليت كنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام كننده بوده و آژانس پرزین در قبال كنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از كشور مسئوليتي نخواهد داشت.
-شرايط كنسلي: پس از صدور ويزا هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.

تور بلغارستان با پرواز قشم ایر

تور بلغارستان

خط هوایی قشم ایر

روزهای پرواز:چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه

ویژه 25 خرداد

وارنا

7 شب و 8 روز

تور بلغارستان با پرواز قشم ایر
نام هتلدرجه و خدمت هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته5-12 سال با تخت2_4 بدون تختALLرو به دریاهر وعده غذا
holiday park4* BB2/790/0003/250/0001/900/0001/600/000….7E
shipka4* BB3/360/0004/050/0002/300/0001/800/00012E….6E
palma4* BB3/120/0003/700/0002/100/0001/700/0008E
central 4*ALL3/999/0005/230/0002/500/0004/900/0005E
HELIOS SPAUALL* 44/690/0006/140/0002/800/0002/600/0005E
golden line4* A+ BB3/760/0004/790/0002/800/0002/600/00020E16E
luna4* A++ HB3/690/0004/330/0002/400/0002/220/00013E5E
Royal4* ALL3/890/0004/750/0002/400/0002/150/0005E
ELENAALL4* TOP3/999/0004/840/0002/400/0002/200/0005E
prestige hotel & aqua park4* DLX ALL4/220/0005/870/0002/900/0002/600/000
prestige hotel & aqua park4* DLX
ALL
4/600/0005/830/0002/950/0002/650/000
arena mar4* ALL4/500/0005/200/0002/950/0002/600/000
PALM BEACH

4* TOP ALL4/395/0004/880/0002/420/0002/200/0005E
Double tree by hilton5* DLX+ BB4/180/0005/800/0002/500/0001/900/0005E5E
Madera4* DLX ALL4/480/0005/120/0002/400/0002/200/000
Kaliakrapalce4* top++ UALL4/800/0006/050/0002/950/0002/650/0005E
marina grand beach5* DLX ALL5/400/0006/820/0002/900/0002/300/000….9E
Double tree by hilton5* DLX+ UALL5/400/0006/999/0003/200/0002/600/0005E
InternationalBB *54/980/0006/850/0002/800/0002/600/0009E10E
InternationalALL *56/180/0008/000/0003/400/0003/200/0009E
خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت- ویزای بلغارستان-7 شب و8 روز اقامت در هتل – راهنمای فارسی زبان – – ترانسفر فرودگاهی-تور لیدر-گشت شهری
-نرخ کودک زیر 2 سال 500 هزار تومان می باشد.

نکات مهم

-براي كشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامي با كانتر مربوطه هماهنگ نمائيد. – مدت زمان اخذ ويزا 10 روز كاري
توضیحات:-مبلغ 500/000 INF تومان مي باشد.-علاوه بر هزينه ي بيمه مسافرتي محاسبه شده در پكيج براي مسافرين بالاي 55 سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دريافت خواهد شد.
-نرخ هاي فوق فقط در ايام عادي معتبر مي باشد و در ايام خاص(تعطيلات) فقط نرخ هاي مصوب اعتبار خواهد داشت.
-مسوليت كنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام كننده بوده و آژانس پرزین در قبال كنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از كشور مسئوليتي نخواهد داشت.
-شرايط كنسلي: پس از صدور ويزا هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.

تور بلغارستان با پرواز قشم ایر

تور بلغارستان

خط هوایی قشم ایر

روزهای پرواز:چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه

ویژه 25 خرداد

وارنا

7 شب و 8 روز

تور بلغارستان با پرواز قشم ایر
نام هتلدرجه و خدمت هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته5-12 سال با تخت2_4 بدون تختALLرو به دریاهر وعده غذا
holiday park4* BB2/790/0003/250/0001/900/0001/600/000….7E
shipka4* BB3/360/0004/050/0002/300/0001/800/00012E….6E
palma4* BB3/120/0003/700/0002/100/0001/700/0008E
central 4*ALL3/999/0005/230/0002/500/0004/900/0005E
HELIOS SPAUALL* 44/690/0006/140/0002/800/0002/600/0005E
golden line4* A+ BB3/760/0004/790/0002/800/0002/600/00020E16E
luna4* A++ HB3/690/0004/330/0002/400/0002/220/00013E5E
Royal4* ALL3/890/0004/750/0002/400/0002/150/0005E
ELENAALL4* TOP3/999/0004/840/0002/400/0002/200/0005E
prestige hotel & aqua park4* DLX ALL4/220/0005/870/0002/900/0002/600/000
prestige hotel & aqua park4* DLX
ALL
4/600/0005/830/0002/950/0002/650/000
arena mar4* ALL4/500/0005/200/0002/950/0002/600/000
PALM BEACH

4* TOP ALL4/395/0004/880/0002/420/0002/200/0005E
Double tree by hilton5* DLX+ BB4/180/0005/800/0002/500/0001/900/0005E5E
Madera4* DLX ALL4/480/0005/120/0002/400/0002/200/000
Kaliakrapalce4* top++ UALL4/800/0006/050/0002/950/0002/650/0005E
marina grand beach5* DLX ALL5/400/0006/820/0002/900/0002/300/000….9E
Double tree by hilton5* DLX+ UALL5/400/0006/999/0003/200/0002/600/0005E
InternationalBB *54/980/0006/850/0002/800/0002/600/0009E10E
InternationalALL *56/180/0008/000/0003/400/0003/200/0009E
خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت- ویزای بلغارستان-7 شب و8 روز اقامت در هتل – راهنمای فارسی زبان – – ترانسفر فرودگاهی-تور لیدر-گشت شهری
-نرخ کودک زیر 2 سال 500 هزار تومان می باشد.

نکات مهم

-براي كشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامي با كانتر مربوطه هماهنگ نمائيد. – مدت زمان اخذ ويزا 10 روز كاري
توضیحات:-مبلغ 500/000 INF تومان مي باشد.-علاوه بر هزينه ي بيمه مسافرتي محاسبه شده در پكيج براي مسافرين بالاي 55 سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دريافت خواهد شد.
-نرخ هاي فوق فقط در ايام عادي معتبر مي باشد و در ايام خاص(تعطيلات) فقط نرخ هاي مصوب اعتبار خواهد داشت.
-مسوليت كنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام كننده بوده و آژانس پرزین در قبال كنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از كشور مسئوليتي نخواهد داشت.
-شرايط كنسلي: پس از صدور ويزا هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.