تور اروپا-تور ایتالیا فرانسه

ماهان-آلیتالیا-ترکیش

ویژه زمستان 97

6 شب و 7 روز

تور ایتالیا فرانسه

3 شب رم + 3 شب پاریس

تور اروپا-تور ایتالیا فرانسه

تور ایتالیا فرانسه
مسیزنام هتلدرجه هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته4-11 سال با تخت2-6 بدون تخت
ایتالیا فرانسه
(3 شب رم+3 شب پاریس)
4*BB1050 یورو+ نرخ پرواز1650 یورو یورو + نرخ پرواز990 یورو + نرخ پرواز490 یورو + نرخ پرواز
توضیحات :

مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت مصاحبه در سفارت حظور داشته باشند ، در غیر این صورت مسئولیتی به عهده این شرکت نمی باشد و کلیه هزینه ها بر اساس قوانین و مقررات دریافت خواهد شد