تور اروپا-تور ایتالیا فرانسه

آلیتالیا

ویژه 30 دسامبر به 5 ژانویه

6 شب و 7 روز

تور ایتالیا فرانسه

3 شب رم + 3 شب پاریس

تور اروپا-تور ایتالیا فرانسه

نام هتلدرجه هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته6-12 سال با تخت2-6 بدون تخت
4*BB1790 یورو + 2/290/000 تومان2690 یورو + 2/290/000 تومان1690 یورو + 2/090/000 تومان790 یورو + 2/090/000 تومان
توضیحات :

مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت مصاحبه در سفارت حظور داشته باشند ، در غیر این صورت مسئولیتی به عهده این شرکت نمی باشد و کلیه هزینه ها بر اساس قوانین و مقررات دریافت خواهد شد