تور اروپا-تور اسپانیا

ماهان

تاریخ حرکت

ویژه پاییز 97

تور اسپانیا

تور اسپانیا-تور اروپا-

تور اسپانیا پائیز 97
مسیرنام هتلهر نفر در اتاق دوتختههر نفر در اتاق یک تخته5-12 سال با تخت2-5 بدون تختپروازتاریخ های حرکت
تور14 شب بارسلون3 ستاره تاپ در مرکز شهر
BB
590 یورو
+
نرخ بلیط
890 یورو
+
نرخ بلیط
390 یورو
+
نرخ بلیط
190 یورو
+
نرخ بلیط
ماهانتورگروهی15 مهر
6 آبان
13 آبان
4 آذر
18 آذر
تور 24 شب بارسلون4 ستاره تاپ در مرکز شهر
BB
790یورو
+
نرخ بلیط
1050 یورو
+
نرخ بلیط
590 یورو
+
نرخ بلیط
290 یورو
+
نرخ بلیط
ماهانتور گروهی15 مهر
6 آبان
13 آبان
4 آذر
18 آذر
تور 37 شب بارسلون4 ستاره تاپ در مرکز شهر
BB
950 یورو
+
نرخ بلیط
1400 یورو
+
نرخ بلیط
790 یورو
+
نرخ بلیط
400 یورو
+
نرخ بلیط
ماهانتور گروهی15 مهر
6 آبان
13 آبان
4 آذر
18 آذر
تور 43 شب مادرید + 4 شب بارسلون4 ستارهBB1190 یورو
+
نرخ پرواز
1590 یورو
+
نرخ پرواز
850 یورو
+
نرخ پرواز
790 یورو
+
نرخ پرواز
ترکیشتور گروهی10آبان
1 آذر

خدمات شامل تور اسپانیا پائیز 97
 • خدمات اخذ ویزای شنگن
 • بلیط رفت و برگشت هواپیما
 • ترانسفر های فروردگاهی و بین شهری در بارسلون
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری به همراه تور لیدر در بارسلون
خدماتی که شامل تور نمی باشد:
 • هزینه تمبر سفارت به مبلغ 76 یورو به عهده مسافر می باشد.
 • هزینه گشت های آپشنال و اختیاری احتمالی به عهده مسافر می باشد.
 • هزینه ترجمه مدارک به زیان اسپانیایی به عهده مسافر می باشد.
نکات مهم تور اسپانیا پائیز 97
 • در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت مبلغ 10 درصد کسر و مابقی استرداد خواهد شد.
 • ارائه ضمانت بازگشت از سفر الزامی می باشد.
 • نرخ نوزاد زیر 2 سال 100 یورو می باشد.

برنامه سفر تور